1.Bankovým prevodom po doručení faktúry s tovarom so splatnosťou 14 dní . Naše číslo účtu v tvare IBAN je: SK69 7500 0000 0040 0902 8980, účet je vedený v ČSOB banke.  Ako variabilný symbol použite číslo faktúry, údaj sa nachádza v pravom hornom rohu faktúry. Spôsob platby na faktúru po dodaní tovaru platí len pre MŠ a ZŠ. Platba prevodom s predĺženou splatnosťou podlieha schváleniu.
2.Dobierkou : Pri spôsobe platby tovaru na dobierku, uhradí zákazník kúpnu cenu za tovar a cenu za prepravu tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru. Na dobierku nie je možné objednať  nábytok.
3. Spôsob platby na faktúru po dodaní tovaru platí len pre MŠ a ZŠ, pre štátne organizácie, mestá a obce. 
4. Ak si tovar objedná súkromná osoba, podnikateľ alebo nadácia, predávajúci vyzve  kupujúceho k úhrade zálohovej faktúry zaslanej na email kupujúceho. Objednávku zákazníka ktorému bola vystavená zálohová faktúra bude predávajúci  realizovať až v okamihu pripísania celej sumy uvedenej v zálohovej faktúry na účet predávajúceho. Ak zálohová faktúra nebude uhradená v lehote štrnástich kalendárnych dní od jej zaslanie kupujúcemu, predávajúci pristúpi k stornovaniu objednávky z dôvodu neuhradenia zálohovej faktúry.

Späť na Všetko o nákupe