Otvoriť nákupný košík

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Minimálna výška objednávky nábytku je 150 € s DPH.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bezvýhradne

a dobrovoľne akceptuje všetky ustanovenia nákupných podmienok a je si vedomý všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich.

3. Všetky prijaté a potvrdené objednávky sa považujú za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká zmluvný vzťah, ktorý sa riadi zákonom o zásielkovom a podomovom predaji (len v prípade hračiek a didaktických pomôcok).

4. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy podľa zákona do 7 dní od prevzatia tovaru, v prípade hračiek a didaktických pomôcok. Pri nábytku je možné stornovať objednávku iba do jej potvrdenia predávajúcim. V prípade, že kupujúci zaplatil zálohu za tovar, tá mu bude vrátená do 15 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pričom tovar musí byť vrátený bez vád a v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácií tovaru, predávajúceho a kupujúceho.

5. Nábytok je dodávaný v demonte. Na naše produkty ťažšie ako 15 kg zabezpečujeme

vlastnú dopravu, alebo špedičnú službu, cena za dopravu je 14,00 € v celej SR, pri objednávke nad 1 500,00 € máte dopravu zdarma. V prípade Vášho záujmu Vám zabezpečíme montáž nábytku priamo vo vašej materskej alebo základnej škole. Cena montáže je 10% z objednaného množstva, pri objednávke tovaru (pri ktorom je potrebná montáž) nad 1 000,00 € (vrátane DPH) je montáž zdarma.

6. Doba dodania tovaru je 2 až 6 týždňov od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade,

že si to okolnosti vyžadujú (napr. obdobie vianočných sviatkov) si dodávateľ vyhradzuje

právo predĺžiť dobu dodania podľa citovaného zákona.

7. V prípade, že niektorý tovar nebudeme môcť dodať (z dôvodu nedostupnosti, nevyrába sa a pod.), Vám zašleme iba ten tovar, ktorý máme na sklade. Chýbajúci tovar dodatočne nezasielame a Vašu objednávku považujeme za vybavenú.

8. Ak sa jedná o súkromnú alebo neštátnu organizáciu si dodávateľ vyhradzuje právo dodať tovar až po úhrade zálohovej faktúry.

9. Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po jeho zaplatení celej sumy dodávateľa.

10. Pre materské školy a štátne organizácie tovar dodávame na faktúru s dobou splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia.

11. Spoločnosť Baribal s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť ceny, ktoré sú uvedené v katalógu alebo na webovej stránke. Ceny na faktúrach a predfaktúrach zaslané spoločnosťou sú však záväzné a nemenné.

12. Objednávať je možné tovar nachádzajúci sa aj v predchádzajúcich katalógoch, ale na tento sortiment si vyhradzujeme právo technických zmien, prípadne zrušenie objednávky v prípade jeho nedostupnosti.

13. Taktiež nezodpovedáme za malé farebné odlišnosti vzniknuté pri tlači katalógu, nakoľko tlačiarenský formát CMYK nevie zaručiť presne farebné zobrazenie výrobkov. Tieto farebné odlišnosti nemajú vplyv na úkor kvality výrobku, ktorý Vám bude dodaný. Farby produktov v katalógu (hračky a didaktické pomôcky) sa môžu líšiť od farieb dodaných produktov, čo nevplýva na ich celkový charakter a funkčnosť.

14. Dodávateľ spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu faktúru – daňový doklad, prípadne aj dodací list, ak to nie je uvedené vo faktúre. Faktúra slúži ako podklad k prípadnej reklamácii.

15. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

16. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy (pri objednávke nábytku) je povinný

kupujúci uhradiť poplatok vo výške 50% z ceny objednávky.

17. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito

podmienkami súhlasí.

18. Poštovné a balné za balík do 20 kg je 5 €, nad 20 kg sa účtuje dopravné vo výške 14,00 €.

19. Spoločnosť Baribal s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok počas celej platnosti katalógu.

20. Ceny uvedené v tomto katalógu sú platné do vydania nového katalógu. Všetky ceny v katalógu sú vrátane DPH.Reklamačný poriadok


Zákazník má právo vrátiť tovar do 7 dní, podmienkou je, že tovar nesmie byť používaný, musí byť schopný ďalšieho predaja, bez známok používania.

Reklamačný poriadok vychádza zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

1. Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou je potrebné tovar riadne prekontrolovať, či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné ho reklamovať do 24 hod. (od dodania), na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (ak vám zásielka bola doručená poštou, za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila špedičná spoločnosť, je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Do 3 dní je potrebné oznámiť vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku doručenú bezchybne.

2. Pri našej dodávke je potrebné tovar skontrolovať, či nedošlo pri preprave k nejakému poškodeniu a prípadné vady a poškodenia hneď označiť na zadnej strane dodacieho listu.

3. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Nezasielajte časti výrobkov, vymieňame iba celé výrobky.

4. Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:

• Poslať na adresu firmy Baribal s. r. o. písomné oznámenie o reklamácii, ktoré musí

obsahovať:

• údaje o odberateľovi s tel. číslom,

• názov a kód výrobku,

• dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu,

• popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie na náš

email. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

5. Zmeny konštrukcie a prevedenia, ktoré negatívne ovplyvňujú vzhľad alebo funkciu výrobku, neoprávňujú k námietkam a reklamáciám.

6. Spôsob zasielania tovaru volíme podľa veľkosti a nebezpečenstva poškodenia tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmene jeho vlastností.

7. Podkladom na všetky objednávky je len platný katalóg, e-shop, aktuálny cenník alebo potvrdená cenová ponuka.

Queries: 50, Total time: 8.798 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.242)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'openbay'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/openbay.php:117
2 (0.152)
SELECT *
FROM ba_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://baribal.sk/'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/startup.php:7
3 (0.628)
SELECT *
FROM `ba_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/startup.php:26
4 (0.189)
SELECT *
FROM ba_currency
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/currency.php:10
5 (0.189)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM ba_tax_rule tr1
LEFT JOIN ba_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN ba_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN ba_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN ba_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '3' AND z2gz.country_id = '189' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '2929')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/tax.php:17
6 (0.158)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM ba_tax_rule tr1
LEFT JOIN ba_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN ba_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN ba_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN ba_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '3' AND z2gz.country_id = '189' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '2929')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/tax.php:45
7 (0.108)
SELECT *
FROM ba_weight_class wc
LEFT JOIN ba_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '2'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/weight.php:10
8 (0.132)
SELECT *
FROM ba_length_class mc
LEFT JOIN ba_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '2'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/length.php:10
9 (0.889)
DELETE
FROM ba_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:15
10 (0.183)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'openbay'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/openbay.php:117
11 (0.132)
SELECT *
FROM `ba_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `event_id` ASC
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/extension/event.php:4
12 (0.390)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE keyword = 'vseobecne-obchodne-podmienky'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:19
13 (0.332)
SELECT DISTINCT *
FROM ba_information i
LEFT JOIN ba_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN ba_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '5' AND id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
14 (0.144)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
15 (0.652)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '0'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
16 (0.358)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
17 (0.240)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'column_left'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
18 (0.119)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '0'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
19 (0.085)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
20 (0.228)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'column_right'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
21 (0.084)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '0'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
22 (0.076)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
23 (0.166)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'content_top'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
24 (0.084)
SELECT *
FROM ba_information_to_layout
WHERE information_id = '5' AND store_id = '0'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
25 (0.075)
SELECT *
FROM ba_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
26 (0.164)
SELECT *
FROM ba_layout_module
WHERE layout_id = '11' AND position = 'content_bottom'
ORDER BY sort_order
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/design/layout.php:14
27 (0.215)
SELECT *
FROM ba_information i
LEFT JOIN ba_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN ba_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
ORDER BY i.sort_order, LCASE(id.title) ASC
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/information.php:10
28 (0.081)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=10'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
29 (0.075)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=7'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
30 (0.068)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=9'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
31 (0.078)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=4'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
32 (0.077)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=6'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
33 (0.076)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=3'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
34 (0.073)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
35 (0.300)
DELETE
FROM `ba_customer_online`
WHERE date_added < '2019-08-23 02:39:55'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/tool/online.php:4
36 (0.165)
REPLACE INTO `ba_customer_online` SET `ip` = '18.232.171.18', `customer_id` = '0', `url` = 'http://www.baribal.sk/vseobecne-obchodne-podmienky', `referer` = '', `date_added` = '2019-08-23 03:39:55'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/tool/online.php:6
37 (0.082)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/extension/extension.php:4
38 (0.193)
SELECT *
FROM ba_category c
LEFT JOIN ba_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id)
LEFT JOIN ba_category_to_store c2s ON (c.category_id = c2s.category_id)
WHERE c.parent_id = '0' AND cd.language_id = '2' AND c2s.store_id = '0' AND c.status = '1'
ORDER BY c.sort_order, LCASE(cd.name)
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/category.php:10
39 (0.082)
SELECT *
FROM ba_category c
LEFT JOIN ba_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id)
LEFT JOIN ba_category_to_store c2s ON (c.category_id = c2s.category_id)
WHERE c.parent_id = '92' AND cd.language_id = '2' AND c2s.store_id = '0' AND c.status = '1'
ORDER BY c.sort_order, LCASE(cd.name)
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/category.php:10
40 (0.073)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'category_id=92'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:91
41 (0.081)
SELECT *
FROM ba_category c
LEFT JOIN ba_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id)
LEFT JOIN ba_category_to_store c2s ON (c.category_id = c2s.category_id)
WHERE c.parent_id = '95' AND cd.language_id = '2' AND c2s.store_id = '0' AND c.status = '1'
ORDER BY c.sort_order, LCASE(cd.name)
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/catalog/category.php:10
42 (0.073)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'category_id=95'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:91
43 (0.079)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
44 (0.083)
SELECT *
FROM ba_url_alias
WHERE `query` = 'information_id=5'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/controller/startup/seo_url.php:80
45 (0.243)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'q02sortlhke192villrmh5koi6'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
46 (0.095)
SELECT *
FROM ba_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/html/multi_153363/public_html/catalog/model/extension/extension.php:4
47 (0.080)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'q02sortlhke192villrmh5koi6'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
48 (0.076)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'q02sortlhke192villrmh5koi6'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
49 (0.076)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'q02sortlhke192villrmh5koi6'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35
50 (0.074)
SELECT *
FROM ba_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = 'q02sortlhke192villrmh5koi6'
/home/html/multi_153363/public_html/system/library/cart/cart.php:35