1. Odoslaním objednávky kupujúci bezvýhradne a dobrovoľne akceptuje všetky ustanovenia nákupných podmienok a je si vedomý všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich.
2. Všetky prijaté a potvrdené objednávky sa považujú za kúpno-predajne zmluvy uzatvorené na diaľku. Medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká zmluvný vzťah, ktorý sa riadi zákonom o zásielkovom a podomovom predaji (len v prípade hračiek a didaktických pomôcok). Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail).  Zmluva je uzatvorená na základe elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho buď priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov). Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy sú tieto obchodné podmienky.
2.1. Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. Ponuka tovarov predávajúceho je zverejnená na jeho webovej stránke www.baribal.sk 
2.2. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z produktovej ponuky predávajúceho, cenu tovaru a cenu vychádzajúcu z podmienok o doručení tovaru na adresu zadanú kupujúcim. Potvrdenie o zaevidovaní objednávky je zasielané elektronicky na e-mail uvedený v registračnom formulári.
3. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy podľa zákona do 7 dní od prevzatia tovaru, len v prípade hračiek a didaktických pomôcok. V prípade, že kupujúci zaplatil zálohu za tovar, tá mu bude vrátená do 15 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pričom tovar musí byť vrátený bez závad, nerozbalený a v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácií tovaru, predávajúceho a kupujúceho.
4. Pri nábytku nie je možné stornovať objednávku a vráťiť tovar, pretože nábytok nie je vopred vyrobený na sklade. Výrába sa až na základe záväznej objednávky zo strany zákazníka. Ide o VYROBU NA MIERU, kde zákazník si sám podľa jeho špecifického zadania vyberá drevodekor, farbu,typ,rozmer, material, frezovaný motív. Podľa Zákonu č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov §7 Odstavec 6) Písmeno c) „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa“. Pri objednávke nábytku ide o produkty zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, preto nemôžu byť vymenené, alebo vrátené kupujúcim predávajúcemu.
5. Spôsob vytvorenia elektronickej objednávky kupujúcim:  Kupujúci si vyberie produkt z ponuky na internetovej stránke www.baribal.sk za uvedenú cenu pri každom produkte. Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka", ktoré sa zobrazuje pri konkrétnom tovare. Ďalej môže kupujúci pokračovať v nákupe alebo prejsť rovno do košíka. Po ukončení nákupu je potrebné kliknúť na nápis „Pokračovať do pokladne“, Pre kontrolu obsahu košíka može kupujúci kliknúť v pravom hornom rohu na piktogram s nápisom „Košík“, kde sa zobrazia všetky vybrané produkty umiestnené v nákupnom košíku. Košík je možné vyprázdniť kliknutím na symbol“ X “ alebo prejsť pre dokončenie objednávky kliknutím na “ Pokračovať  do pokladne “. Po prihlásení sa, alebo po vyplnení kontaktných, resp. fakturačných údajov, kupujúci pre pokračovanie dokončenia objednávky musí udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov a zvolí si spôsob platby a dopravy a klikne na tlačidlo „Odoslať“. Pred odoslaním je možné napísať k objednávke poznámku.
6. Doba dodania tovaru je 2 až 6 týždňov od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade, že si to okolnosti vyžadujú (napr. obdobie vianočných sviatkov) si dodávateľ vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania podľa citovaného zákona.
7. V prípade, že niektorý tovar nebudeme môcť dodať (z dôvodu nedostupnosti, tovar sa už nevyrába a pod.), Vám zašleme iba ten tovar, ktorý máme na sklade. Chýbajúci tovar dodatočne nezasielame a Vašu objednávku považujeme za vybavenú.
8. Ak sa jedná o súkromnú osobu, alebo neštátnu organizáciu si dodávateľ vyhradzuje právo dodať tovar až po úhrade zálohovej faktúry.
9. Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po zaplatení celej sumy. Pre materské školy a štátne organizácie tovar dodávame na faktúru s dobou splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia. V prípade platby na dobierku je poplatok 3 €.
10. Spoločnosť Baribal, s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť ceny, ktoré sú uvedené na webovej stránke. Ceny na faktúrach a predfaktúrach zaslané spoločnosťou sú však záväzné a nemenné.
11. Vyhradzujeme právo technických zmien, prípadne zrušenie objednávky v prípade jeho nedostupnosti.
12. Farby zobrazovaných produktov na internetovej stránke sa môžu trochu líšiť od farieb dodaných produktov. Zobrazenie farebných odtieňov je závisle od kvality a druhu zobrazovacieho zariadenia kupujúceho.
13. Dodávateľ spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu faktúru – daňový doklad, prípadne aj dodací list, ak to nie je uvedené vo faktúre. Faktúra slúži ako podklad k prípadnej reklamácii.
14. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
15. Kupujúci odoslaním objednávky prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.
16. Poštovné a balné za každý balík do 20 kg je 5 €. Nelikvidujeme obalový materiál z dodaného tovaru, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho. Objemnejší a ťažší tovar (napr. nábytok, molitanové zostavy...) dodávame prepravnou službou alebo vlastnou dopravou podľa povahy, rozmeru a váhy tovaru. Cena dopravy je 22,00 €.
17. Spoločnosť Baribal, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok počas celej platnosti katalógu.
18. Všetky ceny na internetovej stránke sú vrátane DPH.
19. Dodávateľ neručí za omyly objednávateľa v objednávke.
20. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky cez e-shop vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami , prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu súhlasí aj s objednanými cenami produktov.
21. Obchodné podmienky platia v takom znení a rozsahu , v akom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Späť na Všetko o nákupe