Nové produkty

Nové produkty
PEXESO
 • Novinka
nase-produkty
PEXESO
KÓD: MN31920
Cena
21,30 €
Všetky nové produkty

V akcií

V akcií
Molitanová skladačka 3D -...
 • -493,00 €
nase-produkty
Molitanová skladačka 3D - Dopravné prostriedky
KÓD: BQ200529
1 100,00 € -493,00 € Základná cena Cena
607,00 €
Kocky zvieratká (od 2 rokov)
 • Výpredaj!
 • -65,00 €
nase-produkty
Kocky zvieratká (od 2 rokov)
KÓD: BQ200494
279,00 € -65,00 € Základná cena Cena
214,00 €
Zostava Kozmická loď
 • Výpredaj!
 • -125,00 €
nase-produkty
Zostava Kozmická loď
KÓD: BQ200478
335,00 € -125,00 € Základná cena Cena
210,00 €
Pexeso - Aký máme úžitok
 • Výpredaj!
 • -100,00 €
nase-produkty
Pexeso - Aký máme úžitok
KÓD: BQ200461
257,00 € -100,00 € Základná cena Cena
157,00 €
NEWMÉRO - MATEMATICKÉ...
 • -25,50 €
pocitanie
NEWMÉRO - MATEMATICKÉ BLOKY, 135 KS
KÓD: KNM0003CB
174,90 € -25,50 € Základná cena Cena
149,40 €
MAGICKÉ PERLIČKY LOOWI...
 • -16,05 €
plastove-stavebnice
MAGICKÉ PERLIČKY LOOWI EDU, 525 KS
KÓD: KLO0008BX
155,95 € -16,05 € Základná cena Cena
139,90 €
MAGICKÉ PERLIČKY LOOWI EDU...
 • -16,05 €
plastove-stavebnice
MAGICKÉ PERLIČKY LOOWI EDU MAX, 200 KS
KÓD: KLO0016BX
155,95 € -16,05 € Základná cena Cena
139,90 €
Kocky domáce zvieratká
 • -61,00 €
nase-produkty
Kocky domáce zvieratká
KÓD: BQ200457
173,00 € -61,00 € Základná cena Cena
112,00 €

OBJEDNÁVKA TOVARU
Ak sa rozhodnete nakupovať tovar našej spoločnosti, máte viacero možností za predpokladu, že v deň uskutočnenia objednávky ste dovŕšili vek 18 rokov a riadne sa oboznámili so všeobecnými podmienkami nákupu a reklamačným poriadkom. Osobné údaje našich klientov, získané pri registrácii, chránime v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Všetky objednávky, ktoré sú odoslané, sa považujú za záväzné.

E-MAILOVOU POŠTOU
Tento spôsob vám odporúčame, pretože objednávku zaevidujeme, čo vám naši pracovníci potvrdia odpoveďou na váš mail. Pri tomto spôsobe objednávania vzniká najmenej nedorozumení. Nezabudnite do objednávky uviesť vaše presne údaje ako:

fakturačnú a dodaciu adresu ak nie je totožná
IČO, DIČ ak máte
mobilné telefonické spojenie kvôli flexibilnej komunikácii pri upresnení termínu dodania tovaru alebo služby
presný kód, názov produktu a množstvo

Objednávky zasielajte na adresu: baribal@baribal.sk

Sme tu nepretržite pre vás v pracovných dňoch od 8.00 hod do 16.00 hod na bezplatnej linke 0800 700 703.

Z dôvodu bezchybného zaevidovania v našom systéme prijímame iba písomnou formou – nie telefonicky.

POŠTOU
na adresu:

Baribal, s. r. o.
Kežmarská cesta 2134/21
054 01 Levoča
e-SHOPOM www.baribal.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.baribal.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim.Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

 1. Odoslaním objednávky kupujúci bezvýhradne a dobrovoľne akceptuje všetky ustanovenia nákupných podmienok a je si vedomý všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich.
 2. Všetky prijaté a potvrdené objednávky sa považujú za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká zmluvný vzťah, ktorý sa riadi zákonom o zásielkovom a podomovom predaji (len v prípade hračiek a didaktických pomôcok).
 3. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy podľa zákona do 7 dní od prevzatia tovaru, len v prípade hračiek a didaktických pomôcok. V prípade, že kupujúci zaplatil zálohu za tovar, tá mu bude vrátená do 15 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pričom tovar musí byť vrátený bez závad a v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácií tovaru, predávajúceho a kupujúceho.
 4. Pri nábytku nie je možné stornovať objednávku a vráťiť tovar, pretože nábytok nie je vopred vyrobený na sklade. Výrába sa až na základe záväznej objednávky zo strany zákazníka. Ide o VYROBU NA MIERU, kde zákazník si sám podľa jeho špecifického zadania vyberá drevodekor, farbu,typ,rozmer, material, frezovaný motív.
 5. Podmienky na dodatočné zľavy (doprava, montáž a poštovné zdarma) sú uvedené v katalógu a platia iba po dobu platnosti katalógu.
 6. Doba dodania tovaru je 2 až 6 týždňov od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade, že si to okolnosti vyžadujú (napr. obdobie vianočných sviatkov) si dodávateľ vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania podľa citovaného zákona.
 7. V prípade, že niektorý tovar nebudeme môcť dodať (z dôvodu nedostupnosti, nevyrába sa a pod.), Vám zašleme iba ten tovar, ktorý máme na sklade. Chýbajúci tovar dodatočne nezasielame a Vašu objednávku považujeme za vybavenú.
 8. Ak sa jedná o súkromnú alebo neštátnu organizáciu si dodávateľ vyhradzuje právo dodať tovar až po úhrade zálohovej faktúry.
 9. Kupujúci sa stáva majiteľom tovaru až po jeho zaplatení celej sumy dodávateľa.
 10. Pre materské školy a štátne organizácie tovar dodávame na faktúru s dobou splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia.
 11. Spoločnosť Baribal, s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť ceny, ktoré sú uvedené v katalógu alebo na webovej stránke. Ceny na faktúrach a predfaktúrach zaslané spoločnosťou sú však záväzné a nemenné.
 12. Objednávať je možné tovar nachádzajúci sa aj v predchádzajúcich katalógoch, ale na tento sortiment si vyhradzujeme právo technických zmien, prípadne zrušenie objednávky v prípade jeho nedostupnosti.
 13. Taktiež nezodpovedáme za malé farebné odlišnosti vzniknuté pri tlači katalógu, nakoľko tlačiarenský formát CMYK nevie zaručiť presne farebné zobrazenie výrobkov. Tieto farebné odlišnosti nemajú vplyv na úkor kvality výrobku, ktorý Vám bude dodaný. Farby produktov v katalógu (hračky a didaktické pomôcky) sa môžu líšiť od farieb dodaných produktov, čo nevplýva na ich celkový charakter a funkčnosť.
 14. Dodávateľ spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu faktúru – daňový doklad, prípadne aj dodací list, ak to nie je uvedené vo faktúre. Faktúra slúži ako podklad k prípadnej reklamácii.
 15. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
 16. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.
 17. Poštovné a balné za balík do 20 kg je 5 €, nad 20 kg sa účtuje dopravné vo výške 19,00 €.
 18. Spoločnosť Baribal, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok počas celej platnosti katalógu.
 19. Ceny uvedené v tomto katalógu sú platné do vydania nového katalógu. Všetky ceny v katalógu sú vrátane DPH.
 20. Dodávateľ neručí za omyly objednávateľa v objednávke.
 21. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky cez e - shop vyzvaný, aby zaškrtím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok vychádza zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

 1. Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou je potrebné tovar riadne prekontrolovať, či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné ho reklamovať do 24 hod. (od dodania), na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (ak vám zásielka bola doručená poštou, za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila špedičná spoločnosť, je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Do 3 dní je potrebné oznámiť vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku doručenú bezchybne.
 2. Pri našej dodávke je potrebné tovar skontrolovať, či nedošlo pri preprave k nejakému poškodeniu a prípadné závady a poškodenia hneď označiť na zadnej strane dodacieho listu.
 3. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Nezasielajte časti výrobkov, vymieňame iba celé výrobky.
 4. Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:
  • Poslať na adresu firmy Baribal, s. r. o. písomné oznámenie o reklamácii, ktoré musí obsahovať:
  • údaje o odberateľovi s tel. číslom,
  • názov a kód výrobku,
  • dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu,
  • popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie na náš email. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
 5. Zmeny konštrukcie a prevedenia, ktoré negatívne neovplyvňujú vzhľad alebo funkciu výrobku, neoprávňujú k námietkam a reklamáciám.
 6. Spôsob zasielania tovaru volíme podľa veľkosti a nebezpečenstva poškodenia tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmene jeho vlastností.
 7. Podkladom na všetky objednávky je len platný katalóg, aktuálny cenník alebo potvrdená cenová ponuka.